DERNEĞİMİZİN AMACI

DERNEĞİMİZİN AMACI;

 

 

Ana olan kadının maddi manevi yönden kalkındırılması ve aydınlatılması suretiyle çocuğunu topluma yararlı ve mutlu birer vatandaş olarak yetiştirmesini sağlamaktır.

 

Bu amacın gerçekleştirilmesi için:

 

• Türk annelerini ana-çocuk sağlığı bakımından aydınlatmak ve Ana-Çocuk ölümlerin' önleyici tedbirler hakkında bilgi verir.

 

• Türk anası ahlaki, ruhi, bedeni ve milli terbiye görevinin kutsallığını aşılamak ve gelecek Türk Milletinin hamurunu yoğurmakla vazifeli olduğunu her vesile ile hatırlatmak suretiyle kendisinden terbiyeci sıfatına bağlı sorumluluk hissini geliştirir ve köleleştirir.

 

• Çocukların ruh sağlığı bakımından koruyacak tedbirler düşünerek onların körpe ruhlarını zehirleyecek tesirlerden koruma çareleri arar.

 

• Muhtaç aile ve çocuklara ekonomik, sosyal ve kültür alanlarında yardım eder, okuma fonksiyonel kurslar açar.

 

• Memleketimizdeki turizm faaliyetlerini desteklemek, korumak ve karşılıklı temas ve fikir alışverişinde bulunmak üzere ilgili müesseslerle iş birliği yapar.

 

• Yabancı dil bilen üyelerimizin, icabında tarihi Türk misafirperverliğini fiilen tahakkuk ettirmek için rehberlik görevini görmelerini Sağlar.

 

• Turistik bölgelerde geziler tertip ederek Türk Anneleriyle işbirliği temini suretiyle bölgeler, mutfak, Türk sanatı ve folklor geleneklerini tanıtır.

 

• Huzur evi, spor tesisleri, dinlenme evleri, kitaplık, okuma odası, kreş, pansiyon, aş ocağı ve her türlü sosyal, eğitsel ve kültürel sağlık tesisleri, site ve yurtlar açar.

 

• Milletimizin sosyal, kültürel, eğitim düzeyini yükseltmek ve çağdaşlaşma yolunda çeşitli çalışmalar yapar; panel, seminer, konferans ve okullar arası kültür yarışmaları düzenler. Kamu kuruluşları ve dernekleri ile iş birliği yapar. Dergi, gazete ve broşür çıkarabilir.